Team

De groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 - Fetsje Anema en Sepkje Tiesema
Groep 3/4/5 - Astrid Krol en Sepkje Tiesema
Groep 6/7/8 - Niels v.d. Meer

Directeur - Corina Hilbers
Intern begeleider - Geeke Wijbenga

HVO-docent - Ria v.d. Holt
Veiligheids- en pestcoördinator - Corina Hilbers
Vertrouwenspersoon - Niels v.d. Meer

 

Fetsje Anema

Groep 1-2

Astrid Krol

Groep 3,4,5

Sepkje Tiesema

Groep 1,2 en groep 3,4,5

Niels van der Meer

Groep 6,7,8

Geeke Wijbenga

Intern begeider

Corina Hilbers

Directeur