Werkwijze

Basisonderwijs bevordert een brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de kerndoelen. Dit zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Deze doelen moeten aansluiten bij de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Kinderen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling.

Niet ieder kind ontwikkelt zich op gelijke wijze, verschillen tussen kinderen zijn natuurlijk. Om hieraan tegemoet te komen wordt het onderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In een sfeer van geborgenheid en veiligheid voelt ieder kind zich thuis. Daardoor kan het kind zich beter ontwikkelen. De school moet toekomstgericht zijn om kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en hun rol in de maatschappij.

Het team hecht veel waarde aan een goede en open communicatie. Vanuit hetzelfde doel ‘het beste voor uw kind’ willen we samenwerken met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.