Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten overleggen in de medezeggenschapsraad over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad van De Lytse Terp telt vier leden, twee ouders en twee leerkrachten.
 
Oudergeleding:
Jettie Zoodsma (voorzitter) en Maria v.d.Weide (secretaris)
 
Personeelsgeleding:
Sepkje Tiesema en Fetsje Anema
 
Het mailadres van de mr is: mr.delytseterp@elanowg.nl