Oudervereniging

De oudervereniging
De ouderraad heeft geen officiële bevoegdheden, maar draagt wel in hoge mate bij aan het functioneren van de school, vooral bij speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het feest van de laatste schooldag etc.
De ouderraad bestaat uit: Stephan Douma, Cornelie Glim, Froukje Idsardi en een vacature
 
Vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds van de oudervereniging
Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en Kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. De gevraagde bedragen waren in het schooljaar 2019-2020 gesteld op € 15,00 per kind. Over de betaling van de bijdrage ontvangt elk gezin in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.