Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek dan vragen wij u dit voor schooltijd telefonisch of mondeling door te geven aan de leerkracht.
Ons telefoonnummer is 0518-471700.

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.